รายวิชา


วีดีโอการสอน
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำ


 

 ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ โดยทีมงานคุณภาพระดับเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัย รัฐบาลชั้นนำ อาทิ อักษรจุฬา, ศิลปศาสตร์เอกอังกฤษ ธรรมศาสตร์ , มนุตศาสตร์ เอกอังกฤษ มศว, ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการสอนมากมาย บริการสอนถึงบ้าน คนเรียนสามารถนัด วัน เวลาและสถานที่ๆผู้เรียนสะดวกได้
รับสอนพิเศษที่บ้าน เลือกวัน เวลา สถานที่ เรียนได้เอง ราคาประหยัดเริ่มต้น 200 บาท/ชม.

   เรียนเดี่ยว หรือกลุ่ม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

   วิชาที่เปิดสอนดังนี้   ติวคณิตศาสตร์ ,ติววิทยาศาสตร์,ติวฟิสิกส์,ติวเคมี,ติวชีวะ,ติวภาษาอังกฤษ,ติวSAT
                      ติว SAT MATH,ติว CU TEP,ติว TU GET,ติว GAT-PAT
ติวสอบรับตรงอื่นๆ และบุคคลทั่วไป

                                               สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-744-2534