รับสอนพิเศษPAT4 ติวเข้าคณะสถาปัตย์ นิเทศศิลป์ ติวออกแบบภายใน ติวออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสอบรับตรง   

ติวสอบรับตรงคณะสาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์  

   โดยพี่ๆคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมาวิทยาลัยชั้นนำ    สมัครเรียนคลิกเลย   

 

 

รับสอนPAT4 มัณฑนศิลป์ วาดเส้น นิเทศศิลป์ การวาดการ์ตูน drawing

สอนโดยทีมนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบโดยเฉพาะ จากจุฬาฯ เกษตร ธรรมศาสตร์

น้องๆจะได้เรียนการวาดเส่้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน ฝึกวาดการณตูน และทฤษฏีอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางสถาปัตย์ ที่ตรงตามแนวข้อสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยชั้นนำ และยังรวมถึงแนวข้อสอบ PAT4 แบบเจาะลึก

น้องๆจะไม่เบื่อกับการวาดเส้นและสามารถทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }