รับสอนพิเศษ สังคมศึกษา  เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย   

  เรียนแบบเจาะลึกเข้มข้น สรุปประเด็นเนื้อหาที่สำคัญ ทำให้น้องๆจัดระเบียบการเรียนได้ง่ายขึ้น   

  สรุปย่อ ตรงประเด็น เน้นการทำข้อสอบเข้าเรียนต่อ  รับรองผล 100 %   

สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-744-2534  สมัครเรียนคลิกเลย   


 

รับสอนพิเศษสังคมศึกษา,ติวสังคม

โดยพี่ๆนิสิตจากมหาวิทยลัยชั้นนำระดับประเทศ จุฬาลงกรณ์ - เกษตรศาสตร์ - ธรมมศาสตร์

สอนโดย   + เจาะประเด็นสำคัญทั้งในสาขาประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง การปกครอง

               + สรุปย่อประเด็นสำคัญที่ออกข้อสอบบ่อย และเน้นส่วนมำคัญ

               + จัดระเบียบเนื้อหาให้น้องๆคิดอย่างมีระบบ
.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }