รับสอนพิเศษภาษาเยอรมัน  รับสอนพิเศษPATเยอรมัน เรียนภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร     

เรียนพิเศษที่บ้าน หรือเรียนนอกสถานที่ ตามที่ตกลง     

เริ่มจากการปูพื้นฐาน คำศัพท์ที่ใช้บ่อย หลักไวยกรณ์  การเขียน ฟัง พูด ภาษาเยอมันอย่างถูกต้อง    สรุปแนวข้อสอบPAT7 ภาษาเยอรมัน แบบตรง    

สอบถามเพิ่มเติม 089-744-2534  สมัครเรียนคลิกเลย    รับสอนพิเศษภาษาเยอรมัน โดยทีมงานนิสิตจุฬา - ธรรมศาสตร์ นักเรียนทุนไทยในเยอรมัน

เพื่อการสนทนาภาษาเยอรมัน  เรียนเพื่อสอบวัดระดับภาษาในการขออกวีซ่าตามกฏของรัฐบาลเยอมัน  รวมถึงการเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่พบได้บ่อย

           เรียนรู้หลักไวยกรณ์ภาษาเยอรมันที่สำคัญ

           เรียนการเขียนภาษาเยอมันให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์

           เรียนการพูด สนทนา ภาษาเยอรมันให้ใช้ได้ในชีวิตจริงเหมือนกับเจ้าของภาษา

เหมาะสำหรับน้องๆที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือเตรียมตัวไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอมันนี  และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น


ทีมผู้สอนภาษาเยอรมัน.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }