รับสอนพิเศษ O-net ทุกวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ    

ตรงตาแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์  รับรองผลสอบ O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80    

โดยพี่ๆ นิสิตครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่รู้ลึกการออกข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์  จนทำให้น้องๆในสถาบันประสบความสำเร็จกว่าร้อยละ 95   

สนใจสอบถามได้ที่  089-744-2534  สมัครเรียนคลิกเลย    

  

 

เรียนพิเศษO-Net วิชาคณิตศาสตร์ ,ติววิทยาศาสตร์ ,ติวภาษาอังกฤษ,ติวเลข,ติวฟิสิกส์,ติวข้อสอบ O-Net ป.6,ติว O-Net ม.3

กับพี่ๆนิสิตคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์  และมีประสการณ์สอนคิดวิเคราะห์ตามแนวข้อสอบO-Netเป็นอย่างดี ทำให้น้องๆอุ่นใจได้ว่าจะวิเคาะห์แนวข้อสอได้อย่างตรงประเด็นที่สุด

พี่ๆรับประกันผลสอบO-Net ของน้องๆ จะออกมาดีอย่างแน่นอนคะ น้องๆจะเข้าใจการตอบคำถามของข้อสอบO-net มากขึ้น โดยมีพี่ๆนิสิต เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่งที่มีผลสอบ O-Net 100 คะแนนเต็มคะ

 .fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }