ติวcu-aat,ติวcu aat โดยทีมงานนิสิตปริญาตรีและโท จุฬา ที่มีประสบการณ์ในการสอน   

เน้นเจาะลึกแนวข้อสอบอย่างตรงประเด็น เพื่อสานฝันให้น้องๆได้เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 สอบถามโทร 089-744-2534    สมัครเรียนคลิกเลย   

 

เหตุผลที่ท่านควรไว้วางใจให้เราเป็นผู้สานฝันน้องๆเข้าสู่รั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์

1. เราเป็นกลุ่มรุ่นพี่นิสิตจุฬา ที่เคยผ่านการสอบ CU-AAT มาก่อน

2. เราเป็นผู้มีประสบการณ์ ติวcu-aat ให้น้องๆมาแล้วกว่า 1000 คน

3. ด้วยประสบการณ์ ติวCu aat มาหลายปี ทำให้สามารถวิเคราะห์แนวข้อสอบได้อย่างตรงประเด็น

CU-AAT คืออะไร

CU-AAT  เป็นการจัดสอบโดยศูนย์ทดสอบวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดสอบในหลายสาขาวิชา เพื่อวัดระดับความชำนาญและระดับอาชีพ และความชำนาญระดับคอมพิวเตอร์   และการทดสอบทางภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจียน ภาษาไทย เป็นต้น โดยวัดทักษาะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ทีมสอน CU-AAT ภาษาอังกฤษ


เสียงตอบรับจากน้องๆในสถาบัน

 

 

โดยแบบทดสอบจะใช้วัดความถนัด 2 ส่วนดังนี้

ตัวอย่างข้อสอบ  CU-AAT

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้บุุตรหลานของท่านเรียน cu-aat กับทางสถาบันของเรา


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }