เรียน cu tep       ติว cu tep        ติว cu tep ที่ไหนดี   เรียน cu tep ที่ไหนดี    ติวสอบ cu tep

ติว Cu-tep  ติวภาษาอังกฤษ  เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ    

ติว cu tep ตรงตามแนวข้อสอบ ตะลุยโจทย์ข้อสอบย้อนหลัง สอดแทรกเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก    

 กับรุ่นพี่จุฬาฯโดยตรง รับรองผลคะแนนสอบดีขึ้น 100 % เน้นความเข้าใจ    

สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-744-2534 สมัครเรียนคลิกเลย     

  

      

 ติว Cu-tep กับรุ่นพี่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ทีมผู้สอนมีประสบการณ์ ติวCu tep,ตืวภาษาอังกฤษ ให้น้องๆมาแล้วกว่า 1,000 คน  และทีมผู้สอนกว่าร้อยละ 95 มีผลสอบ Cu-tep ในระดับดีเยี่ยม

   เทคนิคการเรียนพิเศษ Cu tep , ติวอังกฤษ

 • สอนโดยเน้นความเข้าใจ แปลโจทย์ข้อสอบ ตรงตามแนวข้อสอบ Cu tep
 • ปูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ จากง่ายไปยาก

ประสบการณ์สอนและทีมงานคุณภาพกว่า 6 ปี ทำให้น้องๆในสถาบันประสบความสำเร็จกว่าร้อยละ 95 

วีดีโดเทคนิค ติว Cu-tep โดยพี่ไมท์

ส่วนหนึ่งของทีมติว cu tep

ประวัติผู้สอน

 • นักเรียนประถมที่โรงเรียน Greenwich public school ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 4 ปี่ครึ่ง
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ที่ประเทศฝรั่งเศษ เป็นเวลา 1 ปี
 • ตัวแทนนักเรียนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 2 สัปดาห์
 • มุัคคุเทศก์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิตตาลี่ ที่จังหวัดสุโขทัย
 • มัคคุเทศก์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
 • ประชาสัมพันธ์แก่ชาวต่างชาติ โครงการโรตาลี
 • ครูสอนพิเศษ Cu-Tep ให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโท
 • ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา SIIT  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ Admission
 • ครูสอนพิเศษภาษาฝรั่งเศษ เตรียมสอบ Admission

วิธีการสอน

 • มีหนังสือเป็นของตัวเองทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศษ ( สามารถปรับพื้นฐานตามผู้เรียนได้ )
 • สอนโดยเน้นการสนทนาภาษานั้นๆเป็นหลัก เพื่อฝึกการฟังและพูดแก่ผู้เรียน
 • เน้นความสนุก แต่มีสาระ มักเน้นย้ำ และคอยทวนคำศัพท์แก่ผู้เรียนระหว่างสอน
 • มีการทดสอบความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน
 • สอดแทรกวิธีจำ และแนะแนวการศึกษา การใช้ชีวิตในต่างประเทศเสียงตอบรับจากน้องๆในสถาบัน

       .fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }