เรียนsat   ติวsat  เรียน sat math   ติว sat math  เรียน sat math ที่ไหนดี

 

ติว SAT MATH  ตรงตามหลักข้อสอบ     
สอนเทคนิค  โจทย์ข้อสอบแบบเจาะลึก ตามหลัก SAT MATH    

รับรองผลคะแนนสอบเพิ่มขึ้น โดยพี่ๆ จุฬา-ธรรมศาสตร์  เรียนพิเศษที่บ้าน หรือเรียนนอกสถานที่    

สอบถามโทร 089-744-2534  สมัครเรียนคลิกเลย     

 


รับติว SAT MATH

ทีมงานจุฬา-ธรรมศาสตร์ เกษตรฯ ที่มีประสบการณ์สอบ SAT MATH และสอนน้องๆมาแล้วกว่า 1,000 คน

สอนโดย    เจาะลึกข้อสอบ และเทคนิคการแปลโจทย์เน้นความเข้าใจ

                 ฝึกทำโจทย์

                 วิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างตรงประเด็น เน้นแนวข้อสอบที่ออกบ่อย 

                 เริ่มต้นตามพื้นฐานของน้องๆทีละจุด จนครบ เพื่อให้น้องๆทำข้อสอบได้เต็ม

                 พี่ๆมีประสบการสอบและมีประสบการณ์สอนน้องมาแล้ว ทำให้น้องๆกว่าร้อยละ 90 ของสถาบันประสบความสำเร็จ


ทีมผู้สอน SAT MATH
เนื้อหา SAT MATH

SAT MATH ประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆดังนี้ 

1. Arthmetic

2. Algebra

3. Geometry

4. Trigonometry

5. Function

6.Strastics

ข้อสอบ SAT MATH ไม่ยากเท่าข้อสอบ Pat 1 จะเป็นหลักการพื้นฐาน ซึ่งถ้าน้องๆมีความแม่ยำในพื้นฐานคณิตศาสตร์ และฝึกทำโจทย์จนชำนาญ รับรองว่าสอบได้ SAT MATH 800 เต็มแน่นอนคะ


คำศัพท์ที่น้องๆจำเป็นต้องรู้ เป็นพื้นฐานในการเรียน เหมาะสำหรับน้องๆที่ไม่ได้เรียนหลักสูตร Inter หรือ English Program มา รวมถึงน้องๆที่ลืมศัพท์คณิตศาสตร์ไปบ้างแล้วคะ

Math vocab for sat math ที่สำคัญ

         1Type of Number

 • Real number                 จำนวนจริง
 • Ratinal number             จำนวนตรรกยะ
 • Integer                           จำนวนเต็ม  แบ่งเป็น  Positive Natural Number  จำนวนเต็มบวก และ Nagative number จำนวนเต็มลบ
 • Odd number                  จำนวนคี่
 • Even number                 จำนวนคู่
 • Prime number                จำนวนเฉพาะ
 • Consecutive number     จำนวนที่เรียงติดกัน เช่น 1,2,3  ( คำนี้เห็นบ่อยในข้อสอบ)

2. Type of Operation
 •    Addition             การบวก        Sum ผลบวก
 •    Substraction      การลบ          Differnce  ผลต่าง
 •    Multiplication     การคูณ         Product ผลคูณ
 •    Division              การหาร       Quatient ผลหาร


                


 


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }