(บุคคลที่เรากล่าวอ้างนี้ ยืนยันว่ามีตัวตนอยู่จริง เจ้าของสถาบันไม่ใช่เด็กเพิ่งเรียนจบ และเคยเป็นครูในโรงเรียนชั้นนำจริงๆ เราจึงมีลูกศิษย์มากมาย และลูกศิษย์หลายๆคนที่ประสบความสำเร็จก็เกิดมาจากผลงานที่เราสอน และบางส่วนเป็นความสำเร็จของลูกศิษย์ผู้สอนที่อยู่ในทีมของเรา )

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดคณะและมหาวิทยาลัยในฝัน

ปีการศึกษา 2559


   ปีการศึกษา 2558ปีการศึกษา 2557


น้องๆที่สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ

ปีการศึกษา 2555-2556 


น้องๆที่สอบติด ม.4 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ

 

 

 

 .fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }