เรียนภาษาอังกฤษ กับติวเตอร์จาก อักษรจุฬา  รับรองผล   

เปิดสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล-อุดมศึกษา  รวมถึงบุคคลทั่วไป     

เรียนอังกฤษ สนทนาในชีวิตประจำวัน  และเตรียมตัวสอบแข่งขัน

สอนกันสดๆถึงที่บ้านและห้างใกล้บ้านท่าน เรียนตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย โดยเน้นเข้าไปแก้ไขให้ตรงจุดตรงประเด็น 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-7442534    สมัครเรียนคลิกเลย    

    

 

เรียนภาษาอังกฤษ กับรุ่นพี่จากคณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จากจากจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เกษตร และ มศว.

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ในการทำงาน  สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • เรียนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ สอนการทำข้อสอบทุกประเภท อาทิ Gramma,writing,reading,error,easy เป็นต้น
  • ติวข้อสอบแข่งขันระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น cu-tep.tu-get,tofel,toeic และข้อสอบแข่งขันอื่นๆ
  • สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก เน้น การออกเเสียงสนทนา และไวยกรณ์ทางภาษา
    เทคนิคการติวอังกฤษ
  • คำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก เช่น ผู้เรียนต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้สอบ Cu-tep หรือต้องการเรียนเพื่อฝึกสนทนา ติวเตอร์จะจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับที่ผู้เรียนต้องการมากที่สุด
  • สอนเทคนิคการทำข้อสอบแต่ละชนิด ให้ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนทำข้อสอบจริง
  • ไม่ทำให้ผู้เรียนเครียด เน้นการเรียนแบบสนุกสนาน ไม่ให้ผู้เรียนเบื่อภาษาอังกฤษ


ส่วนหนึ่งของทีมรับสอนภาษาอังกฤษ


เสียงตอบรับจากน้องๆในสถาบัน

 

ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับจากน้องๆที่เรียนภาษาอังกฤษกับเรา

                                  

 

      Share         xml:namespace prefix = g />


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }