โรงเรียนสอนภาษาจีน  Zonetutor   เปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง    

สอนสด   บริการถึงบ้าน เรียนตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย 3-5คน เปิดสอนให้กับผู้เรียนทุกวัย ตั้งแต่อนุบาล - อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป    

เก็งแนวข้อสอบ patภาษาจีน และข้อสอบ HSK ได้ตรง แม่นยำ  และสอนสนทนาภาษาจีน    

สอบถามเพิ่มเติม 089-744-2534    สมัครเรียนคลิกเลย    

 

 

โรงเรียนภาษาจีน Zonetutor เปิดสอนทุกระดับตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง  สอนโดยครูเอกภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีผลการสอบ Patภาษาจีน สูงติด 10 อันดับแระในประเทศ รวมถึงมีผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน Hsk ระดับ 6 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด

 

  • โรงเรียนสอนภาษาจีน Zonetutor  เปิดสอนทุกระดับ  โดยปรับตามพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน และฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ตามหลักไวยกรณ์
  • สอนสนทานภาษาจีนในชีวิตประจำวัน สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
  • เจาะลึกแนวข้อสอบแข่งขัน เน้น ตรงประเด็น ไม่ยืดเยื้อ ไม่ว่าจะเป็นการสอบpatภาษาจีน ,การสอบวัดระดับ HSK หรือการสอบวัดความรู้ทางภาษาอื่นๆ ทำให้ผู้เรียนไม่เสียเวลา และทำข้อสอบได้คะแนนสูง
  • โรงเรียนภาษาจีน Zonetutor สอนโดยรุ่นพี่ที่เรียนเอกภาษาจีน มีเทคนิค วิธีการจำคำศัพท์ และการเขียนภาษาจีน ที่ทำง่ายการเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายสำหรับน้องๆ


ครูสอนภาษาจีน


บทสัมภาณ์น้องๆในโรงเรียน

 

  Share    


.fixbutton{ display:none; } @media (max-device-width: 450px) { .fixbutton { display: block; } }